Plán akcí na říjen

08. 10. 2020 v 7:20 hodin
  1. Mezinárodní den kávy a hudby
  2. Košíkářská dílna
  3. Dýňová slavnost
  4. Výroba obrázků z přírodnin
  5. Batikování
  6. Sportovní den na zahradě
  7. Videokavárna
  8. Procházky po okolí, sběr přírodnin