Domov Sněženka Jeseník,

příspěvková organizace

Zřizovatel:
Základním posláním Domova Sněženka Jeseník, p. o. je poskytování sociální služby uživatelům s mentálním postižením a uživatelům s kombinovaným postižením, kteří nemohou z nejrůznějších důvodů žít ve svém přirozeném prostředí.
Při poskytování sociální služby směřujeme ke zkvalitnění života uživatelů, zvýšení jejich soběstačnosti, a to takovým způsobem, který vede k důstojnému životu, pocitu jistoty a bezpečí.

Nepřehlédněte

top