Naše cíle

Cíle služby na období 2024 - 2026

  1. V rámci individuálního plánování a za pomoci nácviku běžných denních činností průběžně připravovat uživatele na samostatnější způsob života.
  2. Pokračovat ve vytváření prostředí, které by se co nejvíce přibližovalo prostředí domácímu.
  3. S ohledem na cílovou skupinu uživatelů naší služby zajistit průběžné vzdělávání personálu zaměřené na bazální stimulaci, aktivizační metody a péči o uživatele s poruchami chování a poruchami autistického spektra.
  4. Podporovat uživatele ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, z.s. a v návštěvách zájmových kroužků pořádaných Střediskem volného času DUHA.
  5. Organizovat v prostorách domova každoroční setkání uživatel spřátelených poskytovatelů sociální služeb. 
  6. Pravidelně zapojovat uživatele služby do prezentace činnosti domova v rámci veřejných akcí pořádaných na Jesenicku. 
  7. Rozšiřovat využívání informačního systému CYGNUS 2 ve všech oblastech řízení a správy organizace. 

Kontaktní osoba

top