Naše cíle

Dlouhodobé cíle

  1. Průběžně připravovat uživatele (z řad zájemců) na přestup do chráněného bydlení - v rámci individuálního plánování pracovat s uživateli na nácviku samostatnosti v oblasti péče o domácnost a vyřizování osobních záležitostí.
  2. Pokračovat ve vytváření prostředí, které by se co nejvíce přibližovalo prostředí domácímu.
  3. Postupně snižovat počet lůžek na vícelůžkových pokojích, a to vybudováním dalších pokojů z prostor, které dosud slouží k jiným účelům.

Kontaktní osoba

top