Ceník služby a způsob stanovení úhrady

Úhrada za poskytované služby 
(s účinností od 1.3.2024)

  • dospělá osoba - osoba, která není nezaopatřeným dítětem (je příjemcem invalidního důchodu ) a dítě, které je poživatelem
    sirotčích důchodů po obou rodičích

      hradí úhradu za ubytování, stravu a péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.
 
Ubytování jednolůžkový pokoj 295,- Kč/den
  dvoulůžkový pokoj 275,- Kč/den
  třílůžkový pokoj 265,- Kč/den
 
 
 
Strava celodenní 3 - 6 let 185,- Kč/den
  6 - 12 let 195,- Kč/den
  starší 12let 205,- Kč/den

Za kalendářní měsíc se pro účely stanovení úhrady za ubytování a stravu v zařízení považuje doba 30 dní. Úhrada za kalendářní měsíc se stanoví tak, že denní částka za ubytování a stravu se vynásobí 30.

Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka alespoň 15% jeho příjmů, částka úhrady se sníží. 

Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.
 
  • dítě - za služby poskytované nezaopatřenému dítěti

    hradí rodiče dítěte nebo rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do péče, popřípadě jiná fyzická osoba povinná výživou dítěte, úhradu za  stravu a péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.
Strava celodenní 3 - 6 let 185,- Kč/den
  6 - 12 let 195,- Kč/den
  starší 12let 205,- Kč/den

Úhrada za kalendářní měsíc se stanoví tak, že denní částka za stravu se vynásobí 30.
Pokud je zařízení vyplácen přídavek na dítě, snižuje se úhrada o jeho výši.

Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.
  • je-li dítě umístěno do domova na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, výchovného opatření nebo předběžného opatření,

    stanoví úhradu za stravu a péči rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu dítěte.

Domov Sněženka Jeseník, p. o. má zpracovanou Směrnici o úhradě za poskytování sociální služby.
top